Proč kniha vznikla

Autor je od roku 1988 přítelem Martina, hlavního hrdiny knihy. Martin občas okoření život tím, že udělá něco, co by normální člověk asi neudělal. On však ano, on má svojí palici, a když si do ní něco vezme, tak to udělá i proti všem. Martin rád o sobě říká, že je pragmatik. Podle slovníku je pragmatik člověk, který dělá to, co mu vyhovuje, co mu přináší praktický užitek, úspěch. Jedná většinou bezohledně, jde za svým cílem bez váhání, často s použitím jakýchkoliv prostředků. Toto jednání může vést i k nesprávným výsledkům. Martin však tvrdí, že jeho pragmatičnost spočívá v tom, že si vždy vybírá to, co je pro něj výhodnější. Bohužel tím občas porušuje zákony, ty psané i ty morální. Martinovy zážitky jsou často úsměvné, často nepochopitelné. Vždy, když je autor někde vyprávěl, tak se lidé smáli a proto jej napadlo, že by je mohl sepsat. Tak vznikla tato kniha příběhů o Martinově životě, který se často prolíná se životem autora. Příběhy jsou ze života Martina, kterých byl autor účasten, nebo které slyšel o Martinovi vyprávět. Kniha vznikla jako dík a hold autorovým nejlepším přátelům, Lence pro její obrovskou trpělivost s Martinem a Martinovi pro zamyšlení nad jeho pragmatičností. A protože čtenář nejen rád čte, ale také má rád obrázky, je děj knihy proložen dobovými fotografiemi vážícími se k ději příběhů.